خرید شال بسیج در سپاه ادغام نمی‏شود

سرلشگر جعفري ادغام نيروي مقاومت بسيج در نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را رد كرد.

به گزارش دفتر فرماندهي كل سپاه، محمد علي جعفري پنجشنبه در صبحگاه يگان هاي نمونه بسيج و سپاه مشهد مقدس با اشاره به عزت و عظمت انقلاب و نظام اسلامي در حال حاضر گفت: بايد افتخار كنيم كه پاسداران نقش مستقيم دفاع از اين انقلاب را برعهده داشته و دارند.
وي با يادآوري مأموريت بسيار مهم، ‌ارزشي و معنوي سپاه يعني دفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن تأكيد كرد: دوست و دشمن بر اين نكته صحه مي‌گذارند كه سپاه پاسداران به خوبي از عهده اين مأموريت خطير خود برآمده است.
فرمانده كل سپاه با يادآوري ماموريت بسيار مهمي ارزشي و معنوي سپاه يعني دفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن تأكيد كرد: دوست و دشمن بر اين نكته صحه مي‌گذارند كه سپاه پاسداران به خوبي از عهده اين مأموريت خطير خود بر آمده است.
جعفري اضافه كرد: سپاه پاسداران با اتصال سازماني خود به نيروهاي عظيم مردمي بسيج وحدت خود با ملت و انقلابي بودن را حفظ كرده و همين اتصال موجب پديد آمدن اقتدار و عميق شدن وجهه دفاعي، سياسي وفرهنگي اين نيرو شده است.
وي با اشاره به دشمني بيگانگان با سپاه پاسداران علت آن را مردمي بودن و اقتدار روز افزون اين نيرو دانست كه موجب شد انقلاب اسلامي از گردنه‌هاي مختلف با موفقيت عبور كند.
فرمانده كل سپاه با ذكر دستاوردهاي متعدد سپاه در دوران انقلاب اسلامي گفت: البته همانطور كه فرمانده معظم كل قوا فرمودند نبايد در گذشته متوقف ماند؛ لذا بايد با بهره‌گيري از تجارب گذشته، انقلاب اسلامي را در ادامه مسير پر افتخار خود ياري و حراست كنيم.
جعفري در ادامه با تاكيد بر رسالت محور بودن سپاه افزود: امروز دغدغه و نگراني ما بايد اين باشد كه چگونه در يك سازمان دفاعي انقلابي حضور داشته و بتوانيم براي رسالت سازماني خود گام‌هاي مفيد ومهمي برداريم.
وي اضافه كرد: اقتدار نظامي يكي از وظايف سپاه است، البته انقلاب صرفاً در عرصه نظامي تهديد نمي‌شود، بلكه بايد از تمام جهات پاسدار انقلاب و دستاوردهاي آن باشيم.
فرمانده كل سپاه تاكيد كرد: سپاهيان و نيروهاي بسيج بايد با ايمان قوي و عزمي راسخ و اراده مستحكم كه لازمه آن خودسازي است به منظور انجام درست وظايف خود مبادرت ورزند.
جعفري تصريح كرد: حفظ روحيه انقلابي و نظامي در كنار يكديگر امري بسيار مهم براي سپاه است و در كنار آن بايد از تفكر، تجربه و علم نيز در تحقق اهداف سپاه پاسداران بهره گرفت.
عمل انقلابي و روحيه جهادي از ديگر خصوصياتي بود كه فرمانده كل سپاه بر ضرورت آن براي سپاه و بسيج تاكيد كرد و افزود: همواره به ياد داشته باشيد كه براي تحقق اهداف انقلاب نبايد به دنبال منافع شخصي بود.
وي از بررسي طرح هايي براي استفاده بهتر از تجارب پر افتخار بازنشستگان سپاه در عرصه‌هايي مثل تربيت نيروهاي بسيج خبر داد.
فرمانده كل سپاه همچنين در جمع فرماندهان و مديران رده‌هاي مختلف سپاه در سه استان خراسان حضور يافت و گفت: سپاه بايد همواره انعطاف سازماني خود را حفظ كرده و با شناخت تهديداتي كه قصد دارند انقلاب اسلامي را به مخاطره بيندازند هميشه طرح‌هاي ابتكاري و نوآورانه را به منظور خنثي كردن اين تهديدات ترسيم كند.
جعفري با اشاره به تحول در سپاه يكي از تحولات مهم را نقش‌آفريني بيشتر بسيج عنوان و اظهار داشت: انسان محوري در سپاه و بسيج بيش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ چرا كه تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد محور و موضوع اصلي در كسب برتري تجهيزات نظامي نيست، بلكه آن انسان با ايمان و معتقدي است كه براساس آرمان‌هاي الهي وارد عرصه مي‌شود و همين عامل انسان بوده است كه موجب شده سپاه پاسداران در مسير پيش‌روي خود همواره موفق و مصمم گام بر دارد.

وي همچنين ادغام بسيج در نيروي زميني را رد كرد.