خرید شال بهاي نفت‌خام از مرز 91 دلار گذشت

بهاي نفت در بازارهاي جهاني ركورد جديدي بالاتر از مرز 91 دلار برجاي گذاشت.

به گزارش ايسنا، با نگراني از ميزان ذخاير نفتي تجاري به خصوص در آمريكا و با انتشار گزارش‌هايي مبني بر اين‌كه اوپك با افزايش مجدد توليد نفت موافقت نخواهد كرد، قيمت جهاني نفت ركوردهاي‌ جديد به‌جاي گذاشته است.

بهاي نفت‌خام سبك شيرين آمريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براي تحويل در ماه دسامبر در بازار مبادلات نفتي نيويورك (نايمكس) كه براي فروش در بازارهاي آسيايي عرضه مي‌شد براي مدت كوتاهي ركورد بي سابقه 91 دلار و 10 سنتي را تجربه كرد.

اين درحالي است كه پس از آن قيمت از ركوردهاي خود تاحدودي عقب نشيني كرد و درحال حاضر با 34 سنت افزايش قيمت در هر بشكه به 90 دلار و 80 سنت رسيده است.

قيمت نفت‌خام نيويورك روز پنج‌شنبه با سه‌دلار و 36 سنت افزايش در مرز 90 دلار و 46 سنتي قرار گرفته بود و ركورد پيشين خود را كه در هفته‌هاي پيشين به‌ثبت رسيده بود پشت‌سر گذاشت.

درحالي كه ذخاير تجاري نفت‌خام آمريكا ـ بزرگترين مصرف‌كننده نفت جهان ـ به پايين‌ترين سطح خود در 9 ماه اخير رسيده است، دبيركل اوپك نيز احتمال افايش مجدد توليد را رد كرده است.

در شرايطي كه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند گزارش روز چهارشنبه وزارت انرژي آمريكا حاكي از افزايش حداقل 300 هزار بشكه‌اي ميزان ذخاير نفتي اين كشور باشد، اين گزارش از كاهش غير قابل پيش‌بيني 5.3 ميليون بشكه‌اي ذخاير خبر داده بود.

اين گزارش جريان نزولي سه‌روز اخر هفته قيمت نفت را تغيير داد و باعث شد ركوردهاي جديدي در نيويورك به ثبت برسد.

در همين حال، هر بشكه نفت‌خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه دسامبر در بازار مبادلات نفتي لندن نيز با 54 سنت افزايش قيمت، معادل 88 دلار و دو سنت داد و ستد شد.