خرید شال دی، آغاز دوره دوم سهیمه بنزین

مدیر سامانه هوشمند سوخت كشور اعلا م كرد: از اول دی دور دوم سهمیه بندی بنزین خودروهای سواری شخصی آغاز و سمهیه جدید از همان تاریخ به كارت های سوخت افزوده می شود.

به گزارش شبكه خبر ، سیدناصر سجادی گفت : دوره دوم سهمیه بندی بنزین خودروهای شخصی شامل سه ماه زمستان و سه ماه بهار است كه طبعا سه ماه اول كم مصرف تر و سه ماه دوم پرمصرف تر است .

وی بابیان اینكه هنوزجزئیات اختصاص سهمیه بنزین دوره دوم خودروهای شخصی تعیین نشده است افزود: خوشبختانه بنزین به اندازه كافی وارد و در مخازن ذخیره شده است و برای اختصاص 600 لیتر به طور یكجا در كارت سوخت خودروهای شخصی مشكل و كمبودی نداریم .

وی افزود:بعید است نحوه تخصیص سهمیه بنزین خودروهای شخصی تغییركند.

دوره نخست سهمیه بندی بنزین خودروهای سواری شخصی از ششم تیر امسال آغاز شد ؛ در این دوره براساس سهمیه ماهانه 100 لیتر 600 لیتر بنزین برای مصرف شش ماهه به خودروهای سواری شخصی اختصاص یافت .

مهرماه نیز 100 لیتربنزین به عنوان سهمیه سفر و بازگشایی مدارس به سهمیه خودروهای سواری شخصی افزوده شد.