خرید شال سفرای 34 کشور به قزوين سفر می‌کنند

استاندار قزوین گفت: سفرا و نمایندگان 34 کشور جهان برای آشنایی با پتانسیل‌های قزوین به این استان سفر می‌کنند.به گزارش مهر، سید احمد نصری اظهار داشت: این سفرا همراه همسرانشان در سفری یک روزه از پتانسیل‌های اقتصادی قزوین بازدید کرده و موافقتنامه‌هایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی به امضا خواهند رساند.وی خاطرنشان کرد: این سفر بر اساس تصمیم جدید دولت در زمینه ارتباط مستقیم استان‌های توانمند کشور با سایر نقاط جهان انجام می‌شود.نصری یادآور شد: سفر یاد شده با هماهنگی وزارت امور خارجه و استانداری قزوین روز شنبه صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی است.به گفته وی سفیرانی از کشورهای چین، هلند، اندونزی، پاکستان، مصر، آرژانتین و… در این سفر یک روزه حضور دارند.استاندار قزوین متذکر شد: استان قزوین در سال گذشته مقام دوم کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته است.