خرید شال صاايران، برنده‌ رسمي مناقصه‌ GPRS

شركت صاايران پس از ارايه‌ تعهدات لازم به عنوان برنده‌ نهايي مناقصه‌ ارايه‌ سرويس GPRS شركت ارتباطات سيار انتخاب و به مراجع مربوطه معرفي شد. وحيد صدوقي، مدير عامل شركت ارتباطات سيار در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ سرانجام برنده‌ مناقصه‌ ارايه‌ سرويس GPRS همراه اول كه امكان دسترسي به اينترنت و ارسال صوت و تصوير را براي مشتركان تلفن‌ همراه فراهم مي‌كند، با بيان اين مطلب اظهار كرد: پاكت‌هاي مناقصه يك ماه پيش باز شد و نياز بود تا يك‌سري تعهدات از برنده اين مناقصه‌ اخذ شود؛ اين روند در اين مدت طي شده و تعهدات از شركت صاايران به عنوان برنده مناقصه اخذ شد. او افزود: اين تعهد در خصوص مواردي از جمله اصلاح قيمت و تعهد براي اجراي پروژه بود كه روز چهارشنبه دوم آبان‌ماه، از برنده دريافت شد و صاايران به صورت رسمي و به عنوان برنده براي ابلاغ به كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار اعلام شد. صدوقي درباره اين كه شركت ارتباطات سيار در جريان اجراي اين پروژه چه تعهدات و تضمين‌هايي از شركت مجري اخذ كرده تا انجام پروژه GPRS به بهترين شكل و بدون تاخير انجام شود گفت: وقتي پاكت‌ها باز مي‌شوند اولين اقدام كنترل تكميل بودن اجزاي قيمت است كه اين كار در اين مناقصه انجام شد، همچنين در خود قرارداد زمان اجرا، مشخصات فني مورد تعهد و زمان‌بندي كه بايد طي آن شبكه راه‌اندازي شود مشخص و نهايي شده است. وي درباره اين كه شركت صاايران در چه مدت بايد نسبت به انجام تعهدات خود عمل كند و سرويس GPRS تا چه تاريخي براي مشتركان ارتباطات سيار فعال خواهد شد خاطر نشان كرد: زمان ارايه سرويس از زمان ارجاع سفارش كه روز چهارشنبه بوده، سه ماه است؛ صاايران بايد بتواند در مدت سه ماه نسبت به ارايه سرويس در تهران اقدام و طبق زمان‌بندي طي پنج ماه نسبت به راه‌اندازي آن در كل كشور اقدام كند. مدير عامل شركت ارتباطات سيار در پايان خاطر نشان كرد: ارايه اين سرويس در مرحله اول براي دو ميليون مشترك تلفن همراه پيش‌بيني شده است.