خرید شال احداث سد و نیروگاه با سرمایه خارجی

سرمایه گذاران خارجی در ایران سد و نیروگاه احداث می كنند.

به گزارش شبكه خبر ، مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت : شركتهایی از تركیه و چین برای سرمایه گذاری در سدها و نیروگاههای بختیاری و خرسان 3 اعلام آمادگی كرده اند .

علی آبادی نیازهای سرمایه گذاری در سد و نیروگاه بختیاری را 2 / 1 میلیارد یورو و سرمایه گذاری در سد و نیروگاه خرسان3 را 300 میلیون یورو اعلام كرد و افزود: علا وه بر قرارداد احداث سد و نیروگاه رودبار لرستان كه به ارزش 300 میلیون یورو با كنسرسیومی متشكل از شركتهای ایرانی و چینی منعقد شده است ، تا پایان امسال 5 / 1 میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی جدید نیز در بخش برق -آبی كشور جذب خواهد شد.

وی تصریح كرد : سد بختیاری با 315 متر ارتفاع تاج ، بلندترین سدجهان خواهد بود.

مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران همچنین با اشاره راهكارهای واگذاری تاسیسات صنعت برق -آبی كشور به بخش خصوصی گفت : هم اكنون كار نگهداری از سد و نیروگاه كارون 3 به بخش خصوصی واگذار شده است.