خرید شال انتقاد شدید البرادعی از اسراییل

مدیر كل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به هجوم چندی پیش هواپیماهای رژیم صهیونیستی اسرائیل به حریم هوایی سوریه، از اقدام های این رژیم در نقض قوانین جهانی به شدّت انتقاد كرد.

به گزارش فرانس پرس از واشینگتن، محمّد البرادعی امروز اسرائیل را به “دستاویز قرار دادن قانون” با حمله به سوریه و تقاضای دریافت اطلاعات درباره اینكه چه محلّی را مورد اصابت قرار داده است، متهم كرد و مورد انتقاد قرار داد.

مدیر كل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سی ان ان گفت: این در حالیست كه نه رژیم صهیونیستی و نه آمریكا هیچیك نتوانسته اند “هیچگونه مدركی” دال بر اینكه محلّ مورد اصابت قرار گرفته در خاك سوریه در ماه گذشته، تاسیسات زیرزمینی هسته ای است، ارائه كنند.

البرادعی افزود: این موضوع برای من بسیار ناراحت كننده است، چرا كه ما (در آژانس) نظام و قانون داریم. اگر كشورها اطلّاعاتی دارند مبنی براینكه كشوری بر برنامه ای در زمینه هسته ای كار می كند، باید به ما مراجعه كنند. ما مجاز به رسیدگی به این موضوع و انجام دادن تحقیق در این زمینه هستیم.

مدیر كل آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان كرد: امّا اینكه اول بمباران كنیم و سپس پرسش مطرح كنیم، فكر می كنم اینچنین كاری قانون و نظام را تحت تاثیر قرار می دهد و به هیچ راه حلّی برای موارد تردید نخواهد انجامید، چرا كه ما (در آژانس) چشم و گوش جامعه جهانی هستیم.

اسراییل اعلام كرده كه روز ششم سپتامبر (پانزدهم شهریور)، هدفی نظامی را در خاك سوریه بمباران كرده است، امّا جزییات دیگری ارائه نكرد.

البرادعی ادامه داد كه دولت سوریه به وی اطلّاع داده است كه محلّ مورد اصابت واقع شده، یك پایگاه نظامی بوده و “هیچ ارتباطی با فعّالیّت هسته ای نداشته است.”

مدیر كل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم هر كس اطلّاعاتی دارد، پیش از اینكه خودسرانه عمل كند و قانون را بازیچه قرار دهد، این اطلّاعات را در اختیار ما قرار دهد.