خرید شال برگزاري معارفه علي كردان در سكوت خبري

مراسم معارفه علي كردان، قائم مقام وزير نفت بعد از ظهر امروز در سكوت خبري وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش فارس، معارفه علي كردان به عنوان قائم مقام وزير نفت با حضور غلامحسين نوذري سرپرست وزارت نفت، شوراي معاونين وزارتخانه، يكي از مشاوران وزير و بازرس ويژه وزير نفت برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، مراسم مذكور بعد از ظهر امروز در ساختمان مركزي وزارت نفت برگزار شده است.
در اين مراسم، كردان با اشاره به اينكه در هر جائي كه نظام تكليف كند مشغول به كار خواهم شد تاكيد كرد: بنابه احساس تكليف به وزارت نفت آمدم.

غلامحسين نوذري سرپرست وزارت نفت در تاريخ 19 مهرماه سال جاري علي كردان را به عنوان قائم مقام وزير نفت منصوب كرد.