خرید شال تذكر نمايندگان برای برخورد با نشريات دولت

در پی توهین برخی از نشریات وابسته به دولت به مراجع تقلید جمعي از نمايندگان اقليت مجلس در تذكري به وزير ارشاد خواستار برخورد با نشريات مكتوب و الكترونيكي دولتي و وابسته به دولت شدند.

به گزارش فارس، اكبر اعلمي، ولي‌الله شجاع‌پوريان، سيد مصطفي طباطبايي‌نژاد، بيژن‌شهبازخاني، قدرت‌الله عليخاني، محمد عليخاني، مختار وزيري، هادي‌حق‌شناس، اسماعيل ‌گرامي‌ مقدم، كريم غياثي، محمد قمي،حسين اميري،‌رمضانعلي صادق‌زاده، حسين آفريده، سيد قباد مرتضوي، اسماعيل ‌جبارزاده، حبيب‌الله اسماعيل‌زاده كه همگي از فراكسيون اقليت مجلس هستند و سيد محمد جعفر سادات موسوي نماينده مباركه از اكثريت مجلس در تذكري كتبي به محمد حسين‌ صفارهردي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به ماده 27 قانون مطبوعات و تأكيد بر ضرورت برخورد با نشريات مكتوب و الكترونيكي دولتي و وابسته به دولت كه به اهانت و هتاكي عليه مراجع مبادرت مي‌ورزند افزودند: «ماده 27 قانون مطبوعات بيان مي‌دارد كه هر گاه در نشريه‌اي به مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهد شد.»

به رغم صراحت ماده مذكور چندي است كه برخي از نشريات مكتوب و الكترونيكي دولتي و وابسته به دولت، مبادرت به اهانت و هتاكي عليه برخي از مراجع مسلم تقليد كرده و در كمال تعجب و بر خلاف حاكميت‌هاي ويژه هيئت نظارت نسبت به موارد مشابه، همچنان در حاشيه امن و مصونيت كامل و هرگونه تعقيب واقع مي‌شوند. نظر به قانون مذكور و رياست مسئوليت وزير ارشاد در هيئت نظارت، مقتضي است ضمن رعايت ماده 27 قانون مطبوعات، نسبت به برخورد قانوني با نشريات هتاك و تعقيب قانوني متخلفان اقدام مقتضي معمول و مانع از تكرار هتاكي‌هايي از اين دست شوند.

اين تذكر امروز در صحن علني مجلس قرائت شد.