خرید شال تماس تلفني احمدي‌ن‍ژاد با گل، مالكي و طالباني

رييس جمهوري اسلامي ايران شنبه شب در گفت و گوهاي تلفني جداگانه با رييس جمهور و نخست وزير عراق از آخرين اوضاع و تحولات مرزهاي تركيه و عراق مطلع شد.

به‌گزارش دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري، دكتر “محمود احمدي‌نژاد”،”جلال طالباني” و “نوري المالكي” برادامه رايزني‌ها براي حل مسايل موجود تاكيد كردند.

رييس جمهوري اسلامي ايران و رييس جمهور و نخست‌وزير عراق تصريح كردند:
تروريست‌ها دوست هيچكدام از ملت‌هاي منطقه از جمله ايران، تركيه و عراق نيستند.

رييس جمهوري اسلامي ايران درتماس تلفني رييس جمهوري تركيه درجريان تحولات مرزهاي عراق وتركيه قرارگرفت .

گفتني است روز شنبه روساي جمهور ايران و تركيه با هم گفت و گو كرده بودند.

دكتر”محمود احمدي‌نژاد” و”عبدالله گل” برضرورت حفظ وحدت ويكپارچگي عراق تاكيد كردند.