خرید شال جواب‌ منفى‌ ايران‌ به‌ فدراسيون‌ فوتبال‌ قطر

پس‌ از درخواست‌ فدراسيون‌ فوتبال‌ قطر براى‌ انجام‌ ديدار دوستانه‌ تيم‌ملى‌ اين‌ کشور با تيم‌ملى‌ ايران، فدراسيون‌ فوتبال‌ کشورمان‌ به‌ اين‌ درخواست‌ پاسخ‌ منفى‌ داد.

به نوشته روزنامه خبر ورزشي، سيدرضا افتخاري، نايب‌ رئيس‌ فدراسيون‌ فوتبال‌ با تأ‌ييد اين‌ خبر اظهار داشت: طبيعى‌ است‌ که‌ پاسخ‌ ما به‌ درخواست‌ فدراسيون‌ فوتبال‌ قطر منفى‌ باشد، چرا که‌ وضع‌ تيم‌ ما تا انتخابات‌ فدراسيون‌ فوتبال‌ نامشخص‌ است‌ و وقتى‌ تيمى‌ نداريم، نمى‌توانيم‌ با قطر و يا هر تيم‌ ديگرى‌ بازى‌ کنيم.

وى‌ در ادامه‌ پيرامون‌ اظهار نظر صفايى‌فراهانى‌ مبنى‌ بر ابلاغ‌ بندى‌ از اساسنامه‌ که‌ درباره‌ تغيير اعضاى‌ شوراى‌ استيناف‌ است‌ به‌ فدراسيون‌ فوتبال‌ گفت: با صفايى‌ صحبت‌ کردم‌ و گفتم‌ که‌ اگر شوراى‌ استيناف‌ در بعضى‌ موارد وارد نمى‌شد، مسابقات‌ از حالت‌ فعلى‌ خارج‌ مى‌شد و اگر مى‌خواستيم‌ تمام‌ احکام‌ کميته‌ انضباطى‌ را تأ‌ييد کنيم، نتيجه‌اش‌ اين‌ مى‌شد که‌ بايد فوتبال‌ را تعطيل‌ مى‌کرديم. بنده‌ و سازمان‌ ليگ‌ موافق‌ نيستيم‌ حتى‌ يک‌ بازى‌ بدون‌ تماشاگر برگزار شود.