خرید شال درگيري پليس آذربايجان با وهابيون

در درگيري پليس جمهوري آذربايجان با گروهي از وهابيون در منطقه مشت‌آقا، يكي از وهابيون كشته شد.

به گزارش ايسنا در باكو، پليس آذربايجان با اطلاع از حضور باند مسلحي در منطقه‌ي مشت‌آقا، منطقه را تحت نظر گرفت و عملياتي را براي دستگيري اعضاي اين باند آغاز كرد.

با آغاز عمليات، اعضاي مسلح اين گروه بر روي پليس آتش گشودند اما يكي از آنان كه قصد پرتاب نارنجك به سمت پليس را داشت، هدف يكي از افسران پليس قرار گرفته و كشته شد.

در نهايت كليه اعضاي اين گروه مسلح توسط پليس دستگير شدند.

در بازرسي پليس از مكان استقرار اين باند مسلح تعدادي كتب وهابيون و جزوات نظامي كشف شد.