خرید شال دور زدن ماهرانه قانون، بعد از انحلال سازمان مديريت

به رغم انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با نظر رئيس‌جمهور، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي كه طبق مصوبه دولت، آموزش رسمي توسط آن ممنوع است، امسال هم به پذيرش دانشجو پرداخته است.

به گزارش خبرنگار «»، اين مؤسسه كه از سال 81 با ادغام مركز آموزش مديريت دولتي با مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي توسعه تشكيل گرديد، از گذشته اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مي‌نمود، از آبان 83 از اجراي هرگونه دوره آموزشي منع شد، اما بنا بر اطلاعات رسيده، يكي از معاونت‌هاي رياست‌جمهوري، قراردادي را با يكي از دانشگاه‌هاي كشور به امضا رسانده تا در قبال دريافت پول، افراد معرفي‌شده از سوي آن را آموزش داده و در نهايت، مؤسسه عالي پژوهش، به آنان مدرك «كارشناسي ارشد» اعطا كند.

مشخص نيست زماني كه با هدف تمركز آموزش در مراكز آموزش عالي، اجراي هرگونه دوره آموزشي رسمي توسط اين مؤسسه ممنوع شده، چگونه سازمان سنجش آموزش كشور براي آن سهميه قايل شده و اين مؤسسه همچنان قادر به اعطاي مدرك دانشگاهي است؟!

اما جالب‌تر از همه اين‌كه چگونه زماني كه با نظر رئيس‌جمهور و تصويب شوراي عالي اداري، خود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل شده، مؤسسه اقماري وابسته به آن به گرفتن دانشجو و ارايه مدرك كارشناسي ارشد مي‌پردازد!