خرید شال سيباي بانك ملي صبح امروز قطع بود

در حالي كه يكي از مسئولان انفورماتيكي سيباي بانك ملي از قطع بودن سيستم سيباي اين بانك به دليل مشكلات انفورماتيكي از صبح امروز خبر داد، اما اداره انفورماتيك بانك ملي هيچ گزارشي نسبت به اين مشكل دريافت نكرده و مسئولان آن نسبت به اين موضوع بي‌اطلاع‌اند.به گزارش ايسنا، يكي از مسئولان شركت سداد كه مسئوليت انفورماتيكي سيباي بانك ملي را برعهده دارد زمان قطع سيباي بانك ملي را از صبح امروز و به دليل مشكلات انفورماتيكي اعلام كرد و گفت: تاكنون اين مشكل در برخي شعب رفع شده است و تا پايان امروز نيز در مابقي شعب رفع خواهد شد. اين در حالي است كه يكي از كارشناسان اداره انفورماتيك بانك ملي خاطرنشان كرد: تاكنون هيچ گزارشي مبني بر قطعي سيبا به اين اداره گزارش نشده است. بدين ترتيب سيبا هيچ مشكلي نداشته است.