خرید شال عراقچي سفير ايران در توكيو شد

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از انتصاب عباس عراقچي، معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزارت امور خارجه به عنوان سفير ايران در توكيو خبر داد.

سيد محمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد بحث هاي مطرح شده پيرامون انتصاب عراقچي به عنوان سفير در يكي از كشورهاي آسياي شرقي اظهار داشت: معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزارت امور خارجه به عنوان سفير در ژاپن منصوب شده است كه هم اكنون امورات مربوط به تاييد استوارنامه وي در حال طي شدن است.

به گفته حسيني هنوز جانشيني براي عراقچي تعيين نشده است.

عراقچي متولد سال 1344 مي‌باشد كه در رشته علوم سياسي، گرايش سياست و حكومتتحصيل كرده كه پيش از اين در سمت‌هاي رييس دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه، رييس اداره اول اروپاي غربي خدمت‌ كرده است.

وي همچنين مدتي سفير ايران در فنلاند و سفير اكرديته در تالين، ‌استوني بوده است.