خرید شال فحاشي و بدزباني تازه‌ترين روش سير و سلوک!؟

«ي.ق» كه خود را رهبر فرقه‌ «كميليه» مي‌نامد، در جلسات خود در يكي از شهرهاي استان تهران، مريدانش را با الفاظ زننده‌اي خطاب مي‌كند.

به گزارش خبرنگار «»، اين فرد در يكي از جلسات هفتگي خود، خطاب به مريدانش گفت: «… شما احمق هستيد، شما نمي‌فهميد… من فقط مي‌فهمم … همه بايد «رب» خودمون را بشناسيم، چوپان، «رب» گوسفندان است و راه را نشان مي‌دهد. من هم چوپان شما هستم … ».

وي با بيان اين‌كه «من در دل شما علم اخلاق و عرفان مي‌ريزم، پس من رب شما هستم»، اظهار داشت: «شما بايد رب خودتون را بشناسيد. من حاضرم توي ميدان … جلوي چشم همه در آتش بروم و از آن طرف بيرون بيايم و يا وسط آتش بنشينم و هر كه مي‌تواند كنار آتش بنشيند … از هيچ چيز نترسيد … ».

اين شخص در ادامه اين ادعاهاي خود افزوده است: «… به من در عالم معنا گفتند هر چه مي‌خواهي بداني سوره واقعه را بخوان، شما هم بخوانيد و نرويد ميهماني، فيلم بد نبينيد، مثل خروس، سگ، ميمون و … من نمي‌گويم ميهماني نرويد، بياييد در اين مجلس، برويد دنبال عرفا».

وي همچنين به مريدان خود مي‌گويد: «ديروز پيرمردي مشكلي داشت، گفتم بيا پيش من … نگاه به ديگران نكن، برو رب خودت را بشناس، برو كتاب من را بخوان، قبل از خواب از خدا بخواه كه من را به تو بشناساند… ».

در اين جلسه نيز فردي گريه‌كنان به «ق» مي‌گويد: «من خيلي بدبختم، احمق هستم، ميمون هستم … در خانه شما هستم، اگر مرا از خانه‌ات بيرون كني من كجا بروم؟ من بدبخت را كمك كن، رها نكن … ».

گفتني است، «ي.ق» با ادعاي معرفت و عرفان، شماري را دور خود جمع كرده و توجه ويژه‌اي نيز به جلسات زنان دارد.

موج عوام‌فريبي و سوءاستفاده از اعتقادات مذهبي مردم در سال‌هاي اخير در برخي مناطق و به ويژه شهرهاي اطراف استان تهران، از جمله ورامين و … و به ويژه حاشيه‌نشين‌ها سير صعودي به خود گرفته و هر از چند گاهي، خبر دستگيري يکي از آنها و موج گسترده شاکيان اغفال شده در رسانه‌ها به گوش مي‌رسد.