خرید شال كنسولگري ايران در اربيل بازگشايي می‌شود

معاون امنيت داخلي شوراي‌عالي امنيت ملي از بازگشايي كنسولگري ايران در اربيل و سليمانيه خبر داد. به گزارش فارس، محمد جعفري معاون امنيت داخلي شوراي‌عالي امنيت ملي با اشاره به دومين دور مذاكرات هيأت اعزامي از اقليم كردستان عراق كه صبح امروز در تهران برگزار شد، گفت: در اين دور از گفت‌وگوها، طرف عراقي بر پيگيري مجدانه براي آزادي 5 ديپلمات ايراني كه در كنسولگري اربيل و فرهادي مسئول روابط تجاري استانداي كرمانشاه كه در سليمانيه توسط نيروهاي آمريكايي بازداشت شده‌اند، تاكيد كردند. وي با بيان اينكه در اين نشست مقرر شد تا كنسولگري ايران در اربيل و سليمانيه بازگشايي شود، افزود: همچنين طرف عراقي طرح خود را در مورد چگونگي جلوگيري از نفوذ عناصر گروه‌هاي تروريستي از عراق به داخل خاك ايران تشريح كرد و مقرر شد تا براي اجرايي شدن طرح، كميته مشترك امنيتي تشكيل گردد كه اولين جلسه كميته امنيتي بلافاصله برگزار شد. معاون امنيت داخلي شوراي‌عالي امنيت ملي با بيان اينكه جلسات كميته مشترك امنيتي در دوره زماني مشخص ادامه مي‌يابد،‌ تاكيد كرد: مصوبات اين كميته براي دو طرف لازم الاجرا است و به هنگام ضرورت جلسات در سطح عالي، هيات‌هاي دو جانيه منعقد خواهد شد.