خرید شال متكي، دوشنبه به دمشق مي‌رود

منوچهر متكي، وزير امور خارجه‌ جمهوري اسلامي ايران، صبح روز دوشنبه در صدر هيأتي براي پاره‌اي رايزني‌ها با مقامات سوريه، وارد دمشق مي‌شود. به گزارش ايرنا، رئيس ديپلماسي ايران در سفري يك روزه، بنا دارد، با «بشار اسد»، رئيس‌جمهوري، «فاروق الشرع»، معاون رئيس‌جمهوري و «وليد المعلم»، وزير خارجه‌ سوريه ملاقات‌هايي داشته باشد. بحث و تبادل نظرهاي دوره‌اي در مورد مناسبات دو جانبه و رخدادهاي منطقه، از جمله علل اين سفر، اعلام شده است.