خرید شال موافقت عراق با عملیات مشروط تركیه

هیئت عراقی مذاكره كننده با تركیه، در بیانیه ای موافقت خود را با عملیات نظامی مشروط تركیه علیه مواضع حزب جدایی طلب پ.ك.ك در ارتفاعات مرزی شمال عراق اعلام كرد.

به گزارش شبكه خبر، این هیئت با انتشار بیانیه ای كه حاوی پیشنهادهای عراق به تركیه است و نسخه ای از آن امروز در بغداد منتشر شد، اعلام كرد: عراق با تشكیل یك كمیته فنّی و عملیاتی به منظور پیگیری و هماهنگی عملیات نظامی موافقت كرده است.

بر اساس این بیانیه، هیئت عراقی، مقرّ این كمیته را در منطقه كردستان پیشنهاد كرده است.

این بیانیه می افزاید عراق موافقت كرده است تا بین این كمیته و كمیته مشترك سه جانبه عراق، تركیه و آمریكا در سطح نظامی، هماهنگی ایجاد كند تا باعث حل و مهار فعالیّت پ.ك.ك. تركیه و خشكاندن منابع مالی آن شود.

در این بیانیه تصریح شده است، طرف عراقی پیشنهاد كرد تا نیروهای چند ملیّتی، مسئولیت نظارت و گردآوری اطلاّعات در مرزهای مشترك عراق و تركیه را بر عهده داشته باشند.

بازسازی، هماهنگی، تجهیز و نوسازی نقاط مرزبانی مشترك بین عراق و تركیه و تقویت آنها و بستن تمام دفاتر غیرقانونی (احزاب و گروه ها) و فعّال كردن كمیته سه جانبه، از دیگر پیشنهادهای عراق به ترك ها بوده است.

عراق همچنین تعهّد داده است كه برای آزادی هشت سرباز ترك، در صورت حضور آنان در خاك عراق تلاش كند.

این بیانیه اضافه كرده است كه تركیه از حسن نیّت عراق ابراز خرسندی كرده، امّا موضع خود را در قبال پیشنهادهای هیئت عراقی بیان نكرده است.

به موجب این بیانیه، هیئت عراقی از ترك ها خواست تا خواسته ها و انتظارات خود را بیان كنند، اما تاكنون پاسخی دریافت نكرده اند.