خرید شال ناجا: تغيير شكل فرمان خودرو تخلف است

فرمانده پليس راه استان تهران گفت: تغيير شكل فرمان خودروها تخلف است.

احمد نجفي در گفت‌وگو با فارس افزود: بر‌اساس اعلام‌نظر كارشناسان تغيير شكل فرمان خودرو‌ها موجب كاهش بازدهي آن شده و شواهد نشان مي‌دهد كه برخي از تصادفات به دليل تغيير شكل فرمان خودروها بوده است.
وي اظهار داشت: به تمامي مأموران راهنمايي و رانندگي در سطح استان تهران ابلاغ شده است، در صورت مشاهده اين تخلف بلافاصله خودرو مربوطه را توقيف و تا رفع مشكل از آزاد كردن خودرو خودداري كنند.
نجفي ادامه داد: همچنين رانندگاني كه اقدام به تغيير شكل فرمان خودرو خود كنند، جريمه مي‌شوند.
وي خاطر نشان كرد: وسائل و تجهيزات هر خودرو بر‌اساس معيارها و استانداردهايي نصب شده است كه تغيير آنها‌، خطرات جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت و تغيير شكل فرمان خودروها از جمله خطرناك‌ترين تخلفات است.
نجفي افزود: برخي از رانندگان بدون توجه به استانداردهاي خودروهاي خود و بدون آشنايي با عملكرد و بازدهي آنها اقدام به دستكاري وسائل و تجهيزات خودروي خود مي‌كنند به عنوان مثال مشاهده مي‌شود كه برخي‌ها فرمان‌هايي را بر روي خودرو نصب مي‌كنند كه شبيه فرمان هواپيما است و اين اقدام ضمن اينكه تخلف است، موجب كاهش بازدهي خودرو شده و خطرات بسياري را به همراه دارد.

نجفي در پايان تصريح كرد: توجه به قوانين و مقررات بدون شك در كاهش خسارات ناشي از تصادفات تأثير دارد و اميدواريم مردم پليس را در اجراي هر چه بهتر قوانين راهنمايي و رانندگي ياري دهند.