خرید شال هشدار بانک مرکزی به بانک‌ها

بانک مرکزی خطاب به بانکها اعلام کرد دولت و بانک مرکزی که مصمم به کنترل و مهار تورم هستند، از هرگونه تصمیم که موجب تشدید تورم شود،‌ جلوگیری خواهند کرد.

به گزارش مهر، پیرو ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها درخصوص لزوم تمرکز بیشتر روی مدیریت نقدینگی و تنظیم منابع و مصارف خود به نحوی که در اعطای تسهیلات صرفا” از منابع قابل تجهیز خود بهره برداری کنند از بکارگیری منابع بانک مرکزی اجتناب نمایند ، بانک کشاورزی در گزارشی اعلام کرده ابلاغ مصوبات دولت به آن بانک منجر به بدهکار شدن بانک کشاورزی به بانک مرکزی شده است.

بانک مرکزی نیز در پاسخ به این بانک تاکید کرد که باتوجه به تاثیر جدی اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی بر روی نرخ تورم ، اجتناب از منابع بانک مرکزی برای پرداخت تعهدات یک ضرورت اساسی بوده و پرداخت تعهدات می بایست از محل منابع خود بانک ها و نیز از طریق وصول مطالبات معوق ، فروش دارائی های غیرمنقول ، تجهیز و جلب سپرده های جدید ، وجوه اداره شده دولتی ، وصول مطالبات از دولت و افزایش سرمایه انجام گیرد و به هیچ وجه نباید هیچگونه تکلیف و تعهدی برای بانک ها ، با بهره گیری از منابع بانک مرکزی انجام شود.

برهمین اساس، دولت و بانک مرکزی که مصمم به کنترل و مهار تورم هستند، از هرگونه تصمیم که موجب تشدید تورم گردد ،‌ با جدیت خودداری و جلوگیری می کنند.

بانک مرکزی معتقد است تزریق منابع از بانک مرکزی به اقتصاد کشور یکی از مهم ترین و مؤثرترین عوامل موجده تورم است و فارق از اینکه این منابع از طریق تسهیلات بانکی یا از طریق بودجه عمومی دولت تزریق شود ، این اقدام موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم می شود ، لذا به عنوان یک تصمیم اساسی و کلیدی روند تزریق منابع پولی به طرح ها و پروژه ها اعم از تسهیلات عادی یا تکلیفی ، با بهره گیری از منابع بانک مرکزی باید متوقف و محدود شود و بانک ها به هیچ دلیلی مجاز نیستند برای انجام تعهدات و تکالیف خود نسبت به اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند.

اضافه برداشت از بانک مرکزی ، صرفا” ابزاری است برای پوشش کمبودهای مقطعی و گذرا که با مدیریت صحیح نقدینگی امکان به صفر رساندن آن وجود دارد و به هیچ وجه نباید به عنوان یک منبع مالی در طراحی منابع و مصارف بانک ها منظور شود.