خرید شال هشدار دبيركل اتحاديه عرب به لبناني‌ها

” عمرو موسي ” دبيركل اتحاديه عرب به لبناني‌ها نسبت به توافق حاصل نشدن براي انتخاب رييس جمهوري بعدي آنان هشدار داد.

به‌گزارش ايرنا از بيروت ، عمرو موسي در گفت وگو با روز لبناني “الاخبار” كه روز شنبه منتشر شد افزود : اگر در اين زمينه توافق صورت نگيرد با خالي ماندن پست رياست جمهوري لبنان ممكن است هر حادثه و اتفاقي را شاهد باشد و ديگر اين لبنان، لبنان هميشگي نخواهد بود.

هم اكنون تلاشهاي فشرده و گسترده‌اي بين سران طيف سياسي ‪ ۸‬و ‪ ۱۴‬مارس ( مخالفان و موافقان دولت ) از يك سو و سران مسيحي ماروني كه رييس جمهوري لبنان از بين نامزدهاي اين طايفه انتخاب مي‌شود در جريان است.

هدف اين تلاشها رسيده به توافق درباره نام يك نامزد براي انتخاب دوازدهمين رييس جمهوري اين كشور است اما بنا به اعلام منابع آگاه دشواري – هاي فراواني پيش روي اين تلاشها قرار دارد.

نشست بعدي مجلس ملي لبنان براي انتخاب رييس جمهوري آتي اين كشور، بيست و يكم آبانماه برگزار خواهد شد.

اين نشست پس از يك بارتعويق در سوم مهرماه گذشته،قرار بود اول آبانماه برگزار شود اما ” نبيه بري ” رييس مجلس لبنان اعلام كرد اين نشست را تا روز دوازدهم نوامبر ( بيست و يكم آبان ) به تعويق مي‌اندازد تا فرصت بيشتري براي مشورتها به منظور دستيابي به توافق وجود داشته باشد.

“اميل لحود” رييس جمهوري لبنان سوم آذرماه سال ‪۱۳۷۷(‬بيست وچهارم نوامبر سال ‪ (۱۹۹۸‬براي شش سال به عنوان رييس جمهوري لبنان برگزيده شد و مجلس پيشين اين كشور سوم شهريورماه سال ‪ ۱۳۸۳‬وي را به مدت سه سال ديگر در اين سمت ابقا كرد.

دوره كنوني رياست جمهوري لحود سوم آذرماه سالجاري (‪ ۲۴‬نوامبر سال ‪(۲۰۰۷‬ به پايان مي‌رسد.