خرید شال آجورلو از حضور در انتخابات انصراف داد

مصطفي آجورلو كه در مرحله‌ اول ثبت‌نام انتخابات فدراسيون فوتبال كانديداي رياست فوتبال شده بود، پس از تعويق انتخابات از ثبت‌نام مجدد براي مرحله‌ دوم اين انتخابات انصراف داد. آجورلو در بيانيه‌اي که نسخه‌اي از آن در اختيار ايسنا قرارگرفت، دلايل اين انصراف را اعلام كرده است. وي در بخشي از اين بيانيه آورده است: «فوتبال ايران طي 2 سال گذشته با چالش‌هاي متفاوت و متعددي روبرو شده که ضمن مستهلک نمودن دستگاه اجرايي ورزش کشور، هزينه‌هاي فراواني را براي سازمان تربيت ‌بدني ايجاد کرده است. نزاع ميان فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت ‌بدني، تعليق فدراسيون‌ فوتبال کشور، تغيير اساسنامه و… عمده دل‌مشغولي دستگاه اداره‌ کننده ورزش کشور در طول اين 2 سال بوده است که متأسفانه حاصل آن فراموش شدن مباحث پايه‌اي فوتبال از جمله توسعه‌گرايي، حرکت به سمت فوتبال حرفه‌اي و در عوض حذف تيم‌ملي ايران از رقابت‌هاي جام ملت‌هاي آسيا، حذف از رقابت‌هاي مقدماتي المپيک پکن، حذف استقلال از رقابت‌هاي ليگ قهرمانان و تزلزل ارکان اجرايي فوتبال کشور در تصميم‌گيري بوده است». آجورلو در ادامه با انتقاد از سازمان تربيت‌بدني آورده است: اينجانب با برآورد دقيق از آ‌راي اعضاي مجمع عمومي فدراسيون فوتبال به پيروزي خود اطمينان داشته و دارم اما شرکت و پيروزي بنده در انتخابات با توجه به سابقه عملکرد سازمان ورزش موجب مي‌گردد که در امور اجرايي فدراسيون خلل وارد گردد و در نهايت حساسيت نهادهاي بين‌المللي نسبت به فوتبال کشور برانگيخته شود که اين فرآيند به سود فوتبال کشورم نخواهد بود». وي در ادامه آورده است: «با توجه به جميع جهات و مفروضات موجود، آموزه‌هاي ديني و ملي مرا مکلف مي‌نمايد تا وحدت ملي کشور را مقدم بر همه منافع قرار دهم. براين اساس با تبعيت از تدابير مقام معظم رهبري مبني بر ايجاد اتحاد ملي و انسجام اسلامي و به منظور پيشگيري از بروز هرگونه خسارت احتمالي به فوتبال کشور تصميم گرفته‌ام که در انتخابات 15 آذرماه فدراسيون فوتبال حاضر نشوم». آجورلو در بخش پاياني اين بيانيه نيز آورده است: «در پايان لازم مي‌دانم ضمن تقدير از مردم عزيز کشورم، جامعه فوتبال و رسانه‌هاي گروهي که در طول اين مدت موجب دلگرمي و حمايت از اينجانب را فراهم آوردند، از لطف دوستان عزيزم در باشگاه‌هاي فوتبال کشور و هيأت‌هاي فوتبال استاني و تمامي دوستاني که در معرض تهديد و تغيير قرار گرفتند تقدير نمايم و از اعتماد جامعه بزرگ فوتبال که آن را ميراثي گرانبها و ارزشمند و عهدي براي خدمت به ايران اسلامي مي‌دانم، تشکر نمايم و تضمين دهم که نسبت به برقراري ارزش‌هاي عميق ديني و ملي در ورزش کشور و توسعه و پيشرفت آن از هيچ خدمتي فروگذار نکنم و هرگز اعتماد جامعه بزرگ فوتبال را دستاويزي براي منافع فردي و شخصي قرار ندهم».