خرید شال ادعاي دستگیری در تجمع دانشگاه علامه

در حالي كه رسانه‌هاي داخلي خبري درباره تجمع دانشگاه علامه منتشر نكرده اند، برخي منابع خارجي مدعي دستگیری افرادي در تجمع دانشگاه علامه طباطبایی شدند.
راديو زمانه مدعي شد: تاکنون چهار نفر از دانشجویان تجمع کننده در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران دستگیر شده‌اند.
به گفته منابع دانشجویی در تجمعی که ظهر امروز در اعتراض به تعلیق و محرومیت‌ از تحصیل دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات این دانشگاه آغاز شد، چند نفر از دانشجویان از جمله مازیار سمیعی بازداشت شده‌اند.
نام سایر بازداشت‌شدگان و تعداد دقیق آن ها هنوز مشخص نیست، اما به‌نظر می‌رسد که تعدادی از بازداشت شدگان از دانشجویان دانشگاه‌های دیگر بوده‌اند که برای اعلام همبستگی با دانشجویان علامه به این تجمع آمده بودند.