خرید شال باز هم فيلم خاتمي!

نشست مشاركتي‌ها برگزار شد.

ـ واي موبايل تصويري، خدا به خير بگذرونه، بازم فيلم خاتمي!

از بازيگران و عوامل سريال‌هاي «اغما» و «ميوه ممنوعه» تقدير شد.

امير جعفري: اي شيطون، خوب از تو «اغما»، منو هم منحرف مي‌كردي ها!

يكي از مزاياي سهميه‌بندي بنزين

بنزين فروشي جوانان بندرعباس به جاي سيگارفروشي! (البته نوعي اشتغال‌زايي هم هست)

اين هم يك دسته موي چه‌گوارا كه 120 هزار دلار فروخته شد.
 
مو هم موي اونها، چقدر ارزش داره!

برخلاف برخي كشورهاي مترقي، حدود 110 كشور، ساعت رسمي‌شان را يك ساعت عقب كشيدند.

مي‌بينيد كه داره مي‌كشه عقب!