خرید شال بیانیه مشترک حزب دمکرات و میهنی علیه PKK

دفاتر سیاسی دو حزب عمده کردستان عراق (حزب دمکرات و اتحادیه میهنی) در جلسه مشترکی به ریاست مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان تنش جاری میان ترکیه و اقلیم کردستان را بررسی کردند. در پایان جلسه مذکور که صبح امروز برگزار شد، دفاتر سیاسی دو حزب عمده کردستانی بیانیه مشترکی صادر کردند.

در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری پیامنیر قرار گرفته، آمده است:” با احساس مسوؤلیت نسبت به وظایف میهنی جهت پیشبرد فرایند دمکراسی در عراق و اقلیم کردستان و با تاکید بر روابط دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و حسن همجواری در منطقه مناقشه اخیر ترکیه با پ کا کا و مواضع کنونی آن کشور در قبال عراق را بررسی کردیم.”

در ادامه بیانیه آمده است که دفاتر سیاسی احزاب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی در پایان جلسه مشترک خود بالاتفاق تصمیمات زیر را اتخاذ کردند:

1) اقلیم کردستان هرگز طرف درگیری سیاسی و نظامی میان ترکیه و پ کا کا در ربع قرن اخیر نبوده است و نخواهد بود. متاسفانه اعضای مسلح پ کا کا نیز بدون جلب موافقت دولت عراق و اقلیم کردستان و جناحهای سیاسی حضور خود را بر منطقه تحمیل کرده است و در این رابطه مشکلات مختلفی نیز به وجود آورده است.

2) با دولت فدرال عراق، ایالات متحده آمریکا که مطابق قطعنامه سازمان ملل متحد دفاع از عراق را به عهده دارد، تمام راهکارهای صحیح را جهت تامین منافع مشترک، محافظت از مرزها و مقابله با استفاده از مناطق ما علیه همسایگان همکاری کنیم.

3) بار دیگر آشکارا اعلام می داریم که دولت اقلیم کردستان و نیروهای سیاسی آن مانند همیشه عامل صلح و ثبات در منطقه بوده و خواهد بود. در حاظر نیز از پ کا کا حمایت نمی کنیم و از ارسال هر گونه تسهیلاتی برای آنها جلوگیری می کنیم.

جلسه امیدوار است که همگی، به ویژه آمریکا، دولت عراق، کشورهای همسایه و کلیه کشورهای دوست و حامی ملت عراق و کردستان در شرایط کنونی از هیچ تلاشی برای یافتن راه حلی مناسب جهت آرام کردن اوضاع فرو گذار نباشیم.

دولت اقلیم کردستان در عمل آماده است به وظایف اصولی خود به مثابه بخشی از عراق فدرال جامه عمل بپوشاند.

با آرزوی موفقیت تلاشهای قانونی، سیاسی و دیپلماتیک …

اتحادیه میهنی کردستان حزب دمکرات کردستان 29/10/ 2007