خرید شال تدوين دستور‌العمل انطباق خدمات پزشكي با امور شرعي

مشاور وزير بهداشت گفت: با فعاليت شوراي عالي انطباق وزارت بهداشت، دستور العمل انطباق امور پزشكي با امور شرعي يا «ارتقاي منزلت بيماران و كادر پزشكي» به منظور تكريم بيماران و پرسنل در حال تدوين است. عباس مسجدي در گفت‌وگو با فارس، ضمن بيان اين مطلب افزود: بنا بر قانون مصوب مجلس بايد خدمات پزشكي در تمام مراكز بهداشتي ـ درماني منطبق با امور شرعي ارائه شود و اين وظيقه وزارت بهداشت است كه شرايطي را به وجود آورد كه بيماران و كادر پزشكي با آرامش خاطر بيشتري در مراكز بهداشتي و درماني حاضر شوند. وي ادامه داد: تاكنون براي اجراي اين قانون اقداماتي در برخي دانشگاههاي علوم پزشكي انجام شده است اما هنوز با آنچه مردم انتظار دارند، فاصله داريم. تلاش ما اين است كه بيماري كه مثلاً به اتاق عمل مي‌رود جز درد بيماري، ناراحتي ديگري نداشته باشد. وي گفت: اولين نكته‌اي كه با بيان طرح انطباق امور پزشكي و امور شرعي به ذهن مي‌رسد، بحث انطباق جنسيتي پرسنل و كادر پزشكي با بيماران است اما اين فقط يك بخش كوچك كار است و بحث‌هاي ديگري نيز براي تكريم بيماران، حفظ منزلت كادر پزشكي و پيراپزشكي مطرح است. رئيس حوزه امور فرهنگي و رفاهي وزارت بهداشت تاكيد كرد: يكي از مباحثي كه به منظور ارتقاي منزلت پرسنل بهداشتي ـ درماني و بيماران در حال پيگيري است تدوين دستور العمل نحوه پوشش پرسنل و بيماران يا همان بحث dress coding است كه در تمام دانشگاههاي معتبر دنيا و مراكز بهداشتي و درماني كشورهاي پيشرفته نيز اجرا مي‌شود. وي گفت: دستور العمل dress coding كاملاً جنبه آموزشي و انطباقي دارد كه در زمان حاضر بر اساس الگوي دانشگاههاي معتبري مانند دانشگاه كلمبيا و با نگاه بومي سازي آن در حال تدوين است و بر اساس اولويت بندي گروههاي مختلف كاري مانند پوشش كادر اتاق عمل، ICU و CCU و ساير بخشهاي آموزشي و درماني تدوين مي‌شود. وي اضافه كرد: كميته‌اي براي تدوين دستور العمل پوشش كادر بهداشتي ـ درماني و بيماران با همكاري معاونت سلامت وزارت بهداشت، معاونت آموزشي اين وزارتخانه و مركز امور زنان در حال فعاليت است و جنبه‌هاي مختلف اين كار را بررسي مي‌كنند و احتمالاً با توجه به اولويت‌بندي‌هايي كه وجود دارد دستورالعمل پوشش برخي از بخشهاي بيمارستاني تا يك ماه آينده جمع بندي مي‌شود و براي اجرا به شوراي عالي انطباق وزارت بهداشت ارائه مي‌شود. وي گفت: دستورالعمل‌هاي پوشش پرسنل بهداشتي و بيماران، پس از تصويب در شوراي عالي انطباق وزارت بهداشت كه رئيس آن وزير بهداشت است و دو نماينده مجلس و معاونان سلامت و آموزشي وزارت بهداشت و برخي روساي دانشگاههاي علوم پزشكي عضو آن هستند، ابلاغ و اجرايي مي‌شود. مسجدي همچنين از تشكيل معاونت فرهنگي و امور دانشجويي وزارت بهداشت در آينده نزديك خبر داد و گفت: وزير بهداشت در حال بررسي گزينه اصلح براي سمت معاونت فرهنگي وزارت بهداشت است و به زودي فرد مورد نظر وزارت بهداشت براي اين سمت معرفي مي شود. وي گفت: معاونت فرهنگي و امور دانشجويي وزارت بهداشت علاوه بر بحثهايي مانند اجراي طرح انطباق در مراكز بهداشتي -درماني كشور، پيگيري مسائل ديگري مانند تربيت بدني دانشجويان علوم پزشكي، برنامه هاي رفاهي و فوق برنامه دانشجويان را نيز دنبال مي كند، همچنين هئيت نظارت مركزي و شوراي مركزي انضباطي و چند دبير خانه ديگر در اين معاونت تشكيل مي‌شود. وي افزود: تمام اين وظايف تاكنون به صورت محدود در دفتر امور فرهنگي و رفاهي وزارت بهداشت دنبال مي شد، اما از اين پس با جذب نيروي بيشتر و تشكيل يك ساختار قوي با حضور نيروهاي كارآمد گسترش لازم را پيدا مي‌كند.