خرید شال تذکر دادستانی به وزرای علوم و بهداشت

دادستان کل کشور گفت: وزارت علوم باید طبق مقررات پس از شکایت از مؤسساتی که مجوز ندارند آن را پیگیری کند و تدابیری نیز برای مجوزهای لازم بیندیشد. به گزارش مهر، قربانعلی دری نجف‌آبادی در زمینه تعامل دادستانی با وزارت علوم در بخش موسسات غیرمجاز کنکور، اضافه کرد: وزارت علوم باید طبق مقررات از موسساتی که مجوز ندارند، شکایت و این شکایت را پیگیری کند. ضمن این‌که وزارت علوم مجوزهای لازم را باید طبق مقررات مربوطه ارائه دهد. وی با اشاره به تأکید دادستانی کل کشور مبنی بر برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از دانشجویان ایرانی و کاهش خروج آنها از کشور یاد آور شد: حضور دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مشکلاتی را به همراه داشته است و باید مسئولان طوری برنامه‌ریزی کنند که بتوان از این دانشجویان هر چه بیشتر در داخل کشور استفاده کرد. دادستان کل کشور به مهر گفت: بیش از ده‌ها هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند که هر کدام از آنها حداقل به یک یا دو مشکل روبه‌رو هستند. بنابراین دادستانی به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد تذکر می‌دهد که تدبیری بیندیشند که این دانشجویان نیازی برای رفتن به خارج از کشور نداشته باشند. وی اضافه کرد: دومین تأکید این است که افرادی که به خارج رفته‌اند را به نحوی به داخل کشور برگردانند و در داخل کشور از وجود آنها با برنامه‌ریزی مناسب استفاده کنند، چرا که این امر از ارزش بیشتری برخوردار است.