خرید شال تك اعتماد ملی به ياران «خاتمي»

صبح امروز، روزنامه «اعتماد ملي»، ارگان حزب اعتماد ملی، در يك حركت حساب‌شده تبليغاتي، عكسي بسيار بزرگ از خاتمي منتشر كرد و با تيتر درشت نوشت: «خاتمي، سرليست اعتماد ملي».به گزارش خبرنگار «»، اين اقدام روزنامه حزب «اعتماد ملي»، ناظر به مصاحبه اسماعيل گرامي مقدم، سخنگوي اين حزب بود كه روز گذشته در مصاحبه‌اي گفته بود: در صورت ورود خاتمي به عرصه انتخابات مجلس هشتم، قطعا وي به عنوان سرليست حزب اعتماد ملي، معرفي خواهد شد.
 

اين اقدام هماهنگ روزنامه و سخنگوي حزب اعتماد ملي، در شرايطي صورت مي‌گيرد كه مهدي كروبي، دبيركل اين حزب، در ماه‌هاي اخير در مصاحبه‌هاي پياپي، به اصلاح‌طلبان تندرو حمله كرده و اين مصاحبه‌ها و برخي واكنش‌ها به آن، با استقبال و پوشش گسترده صداوسيما روبه‌رو شده است.هرچند كروبي همواره اصلاح‌طلبان تندرو و انحصارطلب را در سيبل حملات خود قرار مي‌داد، با توجه به حضور دو گروه «جبهه مشاركت» و «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» در ائتلاف اصلاح‌طلبان با محوريت خاتمي، اين‌گونه اقدامات كروبي در برخي محافل اصلاح‌طلبان، انتقاد از خاتمي و ائتلاف تحت نظر او به شمار مي‌رفت.از همين رو، به نظر مي‌رسد اقدام كم‌سابقه امروز روزنامه كروبي، از يك سو با هدف القاي همراهي با خاتمي و كاهش برخي گلايه‌هاي خاتمي و نزديكانش و از سوي ديگر به منظور استفاده از جايگاه و وجهه سيدمحمد خاتمي براي گروه كروبي انجام شده است.با اين حال، اين اقدام حساب‌شده، امروز به سرعت با واكنش سخنگوي ائتلاف اصلاح‌طلبان روبه‌رو شد كه كانديداتوري خاتمي در انتخابات آينده را تكذيب كرد و بنا بر شنيده‌ها، اين اقدام موجب ناراحتي خاتمي نيز شده است.اما درباره آينده روابط گروه تحت مديريت كروبي و ائتلاف اصلاح‌طلبان، تاكنون سه احتمال مطرح شده است:برخي از اصلاح‌طلبان با اشاره به تجربه انتخابات شوراها كه در آن مقطع نيز كروبي در دو، سه نوبت به تندروي‌هاي اصلاح‌طلبان حمله كرد، خوشبينانه پيش‌بيني مي‌كنند كه سرانجام گروه اعتماد ملي و ديگر اصلاح‌طلبان، متحد خواهند شد و در قالب يك ليست واحد، ائتلاف خواهند كرد.برخي ديگر از تحليلگران با اشاره به برخي شواهد از جمله انتقادات تكراري كروبي به اصلاح‌طلبان تندرو و پوشش غيرطبيعي صداوسيما به آن، احتمال مي‌دهند كروبي برخي تضمين‌ها را دريافت كرده چهره‌هاي نزديك به خود را در انتخابات پيش رو، شركت دهد تا در عوض، با عملكرد وي از يك سو از آراي اصلاح‌طلبان تحت مديريت خاتمي كاسته شود و از سوي ديگر در صورت تأييد نشدن صلاحيت شماري از كانديداهاي ائتلاف اصلاح‌طلبان،‌گروه «اعتماد ملي»، خلأ حضور اصلاح‌طلبان در صحنه انتخابات را پر كند.اما تحليل سوم كه بر پيمان پنهاني خاتمي و كروبي بنا شده، جنگ لفظي كنوني كروبي با اصلاح‌طلبان را جنگ زرگري دانسته كه با هدف دريافت سهميه اصلاح‌طلبان از نظام با يك استراتژي دوسويه پيگيري مي‌شود.اين در حالي است كه خاتمي با محور قرار دادن «بنياد باران» و چهره‌هاي معتدل همچون وزراي خود، در عين حال به حمايت كلي از احزابي چون «جبهه مشاركت» و «سازمان مجاهدين انقلاب» ادامه مي‌دهد؛ از جمله وي با حضور در كنگره روز جمعه جبهه مشاركت بدون سخنراني در آن، نشان داد به دنبال حمايت از برخي چهره‌هاي معتدل اين احزاب نيز هست.