خرید شال خروج 80 واگن دو قطار، از ريل در امريکا

مقامات ايالت مينه سوتا امريکا امروز سه شنبه از خروج بيش از هشتاد واگن دو قطار از روي ريل و در پي ان نشت اسيد از يکي از واگن ها و تخليه اجباري مدارس و صدها نفر از ساکنان منطقه خبر دادند.

به گزارش آسوشيتدپرس از کلرا سيتي ، مقامات محلي ايالت مينه سوتا امروز سه شنبه اعلام کردند در پي خروج واگنهاي اين دو قطار از روي ريل که حدود ساعت چهار بامداد به وقت محلي روي داد بيش از سيصد و پنجاه نفر از ساکنان منطقه به دليل پخش بخارات سمي اسيد هيدروکلروريک به مدت دوازده ساعت ناگزير به ترک خانه هاي خود شدند.
به گفته اين مقامات ، اين حادثه زماني روي داد که ابتدا شصت و يک واگن يک قطار از روي ريل خارج شد و در پي ان نيز بيست و دو واگن يک قطار ديگر که بسوي شمال در حال حرکت بود از روي ريل کناري خارج شد.

به گفته اين مقامات هنوز علت وقوع اين حادثه مشخص نشده است. اسيد هيدورکلريدريک يک اسيد بسيار قوي است که در صورت تماس مستقيم با پوست يا چشم مي تواند سوختگي و سوزش شديد ايجاد کند.