خرید شال صادرات 350 میلیون دلار پسته از كشور

گمرك ایران اعلام كرد: در شش ماه نخست امسال بیش از 53 هزار تن پسته به ارزش 348 میلیون و 100 هزار دلار صادر شد.به گزارش شبكه خبر، میانگین فروش هر كیلوگرم پسته صادراتی ایران 5/6 دلار معادل 6 هزار و 45 تومان بوده است. گمرك ایران همچنین اعلام كرد : در شش ماه نخست امسال 131 هزار و 600 تن گندم ایرانی به ارزش بیش از 45 میلیون و 600 هزار دلار به خارج از كشور صادر شده است. این نخستین تجربه صادرات گندم از ایران است و پیش از این، ایران به مدت 45 سال وارد كننده گندم بوده است. بر این اساس، بیش از 18 هزار تن نان به ارزش 30 میلیون دلار و 25 هزار تن بیسكویت به ارزش 30 میلیون و 700 هزار دلار صادر شده است.