خرید شال چند تذکر به رئيس‌جمهور از زبان امام

وبلاگ «مجادله» با انتخاب بخش‌هايي از توصيه‌هاي امام خميني(ره) به رؤساي جمهور گذشته، آنها را به چاپ رسانده است: «رئيس‌جمهور محترم بايد توجه داشته باشند که در پيشگاه مقدس حق ـ جل و علا ـ واقع است و آنچه بر او از خطرات قلبي [آنچه بر دل گذرد] و تمايلات سري تا اعمال مُعلن [علني] و مخفي مي‌گذرد، در حضور حق است و چيزي را نتوان از او ـ جل و علا ـ پنهان کرد، هر چند از خلق خدا پنهان باشد. و بايد توجه نمايند که در مقامي هستند که يک جمله او، گاهي مؤمني را ساقط کرده و متعهدي را از بين مي‌برد، و يا غيرصالحي را به مقامي که شايسته آن نيست مي‌رساند …

مقام خطير است و خطر بزرگ، به خدا بايد پناه برد و از او استمداد کرد. همه دست‌اندرکاران ـ به ويژه رئيس‌جمهور ـ بايد از چاپلوسان دغلباز و زبان‌بازان حليه‌گر بر حذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه‌دار که تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است، انتخاب کنند. بسا که منحرفان و منافقان، خود را با ظاهري آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و کشور اسلامي صدمه زنند… (1)

من به آقاي رئيس‌جمهور عرض مي‌کنم، چهار سال گذشت و چهار سال‌ها مي‌گذرد و همه حکومت‌ها همين طور است، مي‌گذرد. آن که نخواهد گذشت اعمالي است که ما انجام بدهيم، که اينها ثابت است، در دفترهاي خدا ثابت است. اعمال خوب به ما برمي‌گردد، اعمال بد به ما برمي‌گردد، همه چيز از خود ما هست و به ما برمي‌گردد، عکس‌العمل ماست. بايد توجه داشته باشند، همه توجه داشته باشيم به اين‌که آفت انسان، هواي نفس انسان است و اين در همه هست، سرچشمه مي‌گيرد از آن فطرت توحيد …

عدالت را اجرا کنيد، عدالت را براي ديگران نخواهيد، خودتان هم بخواهيد. در رفتار عدالت داشته باشيد، در گفتار عدالت داشته باشيد، تشريفات را کم کنيد و اين ملت را خدمتگزار باشيد. (2)

پي‌نوشت:
1ـ صحيفه امام، ج 19، ص 371
2ـ همان، ص 373