خرید شال گزارش آیین امروز بزرگداشت کوروش در پاسارگاد

مراسم گراميداشت روز جهاني کوروش (Cyrus Day) در پاسارگاد برگزار شد.

در اين مراسم كه از نخستين ساعات صبح آغاز شده و تا عصر ادامه داشت گروه هاي مختلف دوستداران ايران با حضور در مجموعه پاسارگاد و گذاشتن تاج گل بر مزار بنيانگذار سلسله هخامنشي و پدر حقوق بشر به وي اداي احترام مي كردند.

به نوشته سایت عصر ايران طي ساعات برگزاري مراسم گروه هاي مختلفي از جوانان و سازمان هاي مردم نهاد شهر هاي گوناگون كشور در اين مكان حاضر شدند و هر كدام به سبكي نسبت به كوروش اداي احترام كردند.

یکی از سخنرانان این آیین در مقابل آرامگاه كوروش خواستار اعلام اين روز به عنوان روز ملي تاريخي ايران شد و گفت:کورش، ما شرمنده توايم که با خيانت و کاهلی کشور را بارها در طول تاريخ به دست بيگانه انديشان و بيگانه دلان بی فرهنگ و بی هويت سپرديم تا فرهنگ و هويت والای ما به نابودی کشانند.

کوروش زعیم افزود: ما در اينجا گرد آمده ايم تا اين روز را روز ملی تاريخ ايران اعلام کنيم. روز تاريخ ايران که در آن روز، کورش، نماينده هويت ايرانی، فرهنگ و خرد جاويدان ايرانی را برای همه جهانيان نهادينه کرد. روزی که نخستين اعلاميه جهانی حقوق بشر، ۲۰۰۰ سال پيش از مگنا کارتای انگلستان و ۲۳۰۰ سال پيش از اعلاميه حقوق بشر فرانسه و ۲۵۰۰ سال پيش از اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل، صادر شد و جهانيان را به آزادی و برابری و نيکبختی اميدوار کرد.

وي افزود:کوروش مردمسالاری را به ما آموخت و ما مردمسالاری را بر ايران زمين حکمفرما خواهيم کرد.کوروش نخستين اعلاميه جهانی حقوق بشر را صادر کرد و برادری و برابری را به ما آموخت، و ما اين اعلاميه را در جهان نهادينه خواهيم کرد.

گفتني است اين سخنان مورد استقبال شديد حاضران در پاسارگاد به ويژه جوانان قرار گرفت.

نكته قابل توجه ديگر حضور گروه هايي از اقليت هاي ديني كشور به ويژه يهوديان كه خود را آزاد كرده كوروش مي دانند و زرتشتيان در اين مكان بود كه هر كدام طي مراسمي آييني به ابراز شادي نسبت به فرارسيدن اين روز پرداخته بودند.

مديران سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري به منظور گرامي داشت اين روز بازديد از مجموعه پاسارگاد و تخت جمشيد (پارسه) را برای عموم رايگان اعلام كرده و وعده برگزاري برنامه هاي ويژه به مناسبت اين روز را در سال آينده داده اند.

لازم به ذكر است بيست و نهم اكتبر برابر با هفتم آبان سال هاست كه به عنوان روز جهاني كوروش (Cyrus Day) از سوي ایرانیان، يهوديان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترك المنافع گرامي مي داشته مي شود و در نقاط گوناگون جهان به همين مناسبت برنامه هايي برگزار مي شود.

اين روز به مناسبت تكميل تصرف امپراتوري بابل به دست ارتش ايران (اكتبر سال 539 پيش از ميلاد) و پايان دوران ستمگري در دنياي باستان برقرار شده است . همچنين 2544 سال پيش در همين روز اعلاميه تاريخي كوروش بزرگ در زمينه حقوق افراد و ملل انتشار يافته كه نخستين سنگ بناي يك دولت مشترك المنافع جهاني و هر سازمان بين المللي بشمار مي آيد.