خرید شال تصويب قطعنامه پيشنهادي ايران در سازمان ملل

كميته خلع سلاح و امنيت بين‌المللي مجمع عمومي سازمان ملل متحد با اكثريت آراء قطعنامه پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران در خصوص پيگيري مصوبات خلع سلاح هسته‌اي در اجلاس اعضاي معاهده ان پي تي در سالهاي ‪ ۱۹۹۵‬و ‪ ۲۰۰۰‬را به تصويب رساند.

به گزارش ايرنا اكثر قريب به اتفاق اعضاي عدم تعهد به اين قطعنامه راي مثبت و كشورهاي غربي دارنده سلاح‌هاي هسته‌اي (تحت پوشش چتر هسته‌اي) به قطعنامه راي منفي دادند.

دليل عمده مخالفت كشورهاي غربي به رهبري آمريكا ، بند اول و دوم اين قطعنامه است كه از كشورهاي هسته‌اي خواسته است در اجراي مصوبات كنفرانس هاي سال ‪ ۱۹۹۵‬و ‪ ۲۰۰۰‬اعضاي معاهده ان پي تي ، برنامه‌ها و تعهدات عملي لازم براي انهدام سلاح‌هاي هسته‌اي را به اجرا بگذارند.

اين قطعنامه كه روز سه شنبه تصويب شد، بويژه از كشورهاي هسته اي درخواست نموده است كه ضمن كاهش ذخاير سلاح هسته‌اي خود ، اقدامات اعتماد ساز لازم براي شفافيت هر چه بيشتر را بعمل آورده و اقدامات يكجانبه‌اي را براي كاهش سلاح‌هاي هسته‌اي خود اتخاذ نمايند.

قطعنامه مذكور همچنين از كشورهاي هسته‌اي درخواست نموده است كه سلاح‌هاي هسته‌اي تاكتيكي و غير استراتژيك خود را كاهش دهند، سطح آمادگي عملياتي سيستم‌هاي سلاح‌هاي هسته‌اي خود را از حالت ويژه خارج نموده و آنرا كاهش دهند و نهايتا آنكه نقش سلاح‌هاي هسته‌اي را در برنامه‌هاي نظامي خود كاهش دهند.

قطعنامه پيشنهادي كشورمان همچنين اعلام نموده است كه ضروري است تضمين هاي امنيتي در عدم استفاده يا عدم تهديد به استفاده از سلاح‌هاي هسته اي عليه كشورهاي غير هسته‌اي عضو نظام عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي – ان‌پي‌تي- تقويت شود.

به دنبال ارائه ابتكار آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در سال ‪ ،۲۰۰۵‬ايران براي اولين بار طي همان سال چنين قطعنامه‌اي را به مجمع عمومي اين سازمان ارائه كرد كه به تاييد اعضاي سازمان رسيد.

بدين ترتيب با تصويب مجدد چنين قطعنامه اي، اين دومين بار است كه قطعنامه خلع سلاحي پيشنهادي كشورمان به تصويب اكثريت اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل مي‌رسد و نشان‌دهنده تقاضاي رو به رشد و جدي جامعه بين المللي براي مهار تهديدات ناشي از سلاح‌هاي اتمي مي‌باشد.