خرید شال توزیع بنزين در سمنان با كالابرگ

مديرعامل شركت تهيه و پخش فرآورده‌هاي نفتي استان سمنان گفت: طي سه ماهه گذشته، بيش از 957 هزار ليتر بنزين در اين استان با كالابرگ توزيع شده است. به گزارش فارس، ابراهيم توسلي شامگاه گذشته در جلسه كميته سوخت استان سمنان افزود: در اين مدت، 957 هزار و 885 ليتر بنزين با كالابرگ در اختيار نهادهاي دولتي اين استان قرار گرفته است. وي تصريح كرد: نهادهاي اجرايي دريافت كننده سهيمه سوخت ويژه، تاكنون فقط 472 هزار و 484 ليتر كالابرگ هاي بنزين دريافت شده را مصرف كرده اند. مديرعامل شركت تهيه و پخش فرآورده‌هاي نفتي استان سمنان اظهارداشت: تعداد خودروهاي استيجاري كه مشخصات آنها در پايگاه اينترنتي استانداري سمنان ثبت شده، 113 دستگاه است و براي رفع مشكل تردد اين خوردها، كارت‌هاي سوخت ويژه در اختيار رانندگان آنها قرار گرفته است. توسلي در پايان گفت: خودروهاي استيجاري هم‌اكنون كارت سوخت در اختيار دارند و همه آنها تا پايان آذر ماه امسال گازسوز مي‌شوند. سهميه سوخت كالابرگي كشور در حال حاضر يك ميليون ليتر در روز و سهميه استان سمنان، 10 هزار ليتر در روز است. در اين جلسه مسائل، مشكلات و نيازهاي سوختي دستگاه‌هاي اجرايي استان سمنان بررسي شد.