خرید شال خدايا، تي فدا

اين هم تصوير تبليغاتي براي اونايي که دنبال سوژه مي‌گردن.- تلخندم براي تو!

با توجه به تأخير در افتتاح «تلخند»، برخي تصاوير در آرشيو باقي مانده بود که اين يکي از آنهاست.

تصوير يکي از دوقلوهای لهستانيالبته قبل از اينکه کاملا از خواب بيدار بشه.

خانم مرکل هم يه مدت کوتاهي جديدا با ايران مهربون شده.- البته اميدواريم مثل توي ليوان کله‌پا نشه!

بوسه چاوز بر دستان سوپر مدل انگليسي.- اين‌هم يكي از اقدامات پوپولیستی رئيس‌جمهور ونزوئلا!

جشن خرمن گيلاني‌ها هم برگزار شد.ـ خدايا، تي فدا!

اين هم يک مولاناپژوه چينيمولاناپژوه: به نظر من «چينگ چولانا» اصلا هم ايراني نيست، بلکه هم‌محله‌اي يانگومه؛ فقط يک بار از ايران رد شده!