خرید شال دستگيري تعدادی از عوامل ناامنی شرق کشور

نیروهای قرارگاه عملیاتی رسول اکرم (ص)در عملیاتی موفقیت آمیز ‪ ۹‬شرور و عامل ناامنی را روز سه شنبه در سیستان و بلوچستان دستگیر کردند.

به گزارش مهر، این گروه به منظور خرابکاری و ایجاد نا امنی وارد استان شده بودند که قبل از هر اقدامی به دست نیروهای هنگ عمار شناسایی و دستگیر شدند.

از محل اختفای این افراد که دارای سوابق شرارت و راهزنی هستند تعدادی سلاح و مهمات و دو دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

اشرار و عوامل ناامنی دستگیر شده دارای سوابق شرارت و راهبندی بوده و وابسته به گروهکهای تروریستی و سیاسی معاند نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.