خرید شال «فيفا» فوتبال ايران را تهديد به تعليق كرد

كميته اجرايي فدراسيون بين‌المللي فوتبال در پي محروميت فوتبال كويت، فوتبال ايران را نيز به دليل دخالت دولت تهديد به تعليق كرد. به گزارش فارس و به نقل از سايت فيفا، دوشنبه هفته جاري، فدراسيون بين‌المللي فوتبال نشستي را در زوريخ برگزار كرد و تصميمات مهمي را درباره شرايط جديد فوتبال كشورها در جهان اتخاذ كرد.
كويت به دليل دخالت دولت آن در امور فوتبال در حالت تعليق درآمد و اين محروميت از روز گذشته اعمال شد.
 
كميته اجرايي فيفا در اين زمينه نوشت: كويت نمي‌تواند در زمينه فوتبال و در عرصه ملي فعاليتي را داشته باشد و به همين دليل فوتبال اين كشور به حالت تعليق درآمده است چرا كه دولت مستقيما در امور فوتبال دخالت كرده است. در ادامه مطلب فيفا نوشته شد: كشورهاي ايران، پرو و آفريقاي مركزي نيز چنين شرايطي را دارند و احتمال تعليق فوتبال اين كشورها وجود دارد و چنانچه به شرايط عادي برنگردند به زودي با محروميت مواجه مي‌شوند.