خرید شال مناظره سفراي ايران و آمريكا در آژانس اتمي

به دعوت دو موسسه سوئدي “سيپري” و “سيته”، گريگوري – شولت سفير آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي در محل مدرسه عالي علوم بازرگاني استكهلم پيرامون مسايل اتمي ايران سخنراني نمود.

به گزارش ايسنا،‌ در اين سخنراي كه با حضور تعداد زيادي از سفرا و مقامات و كارشناسان و همچنين خبرنگاران سوئدي همراه بود سفير آمريكا به ذكر تاريخچه‌اي از پرونده هسته‌يي كشورمان طي چند سال اخير پرداخت و كشورمان را به توليد بمب اتمي متهم نمود.

وي از جامعه بين المللي از جمله كشورهاي اروپايي خواست تا مانع تحقق اين هدف گردند.

وي گفت: تنها راه راستي آزمايي فعاليت اتمي ايران، دست برداشتن ايران از غني سازي اورانيوم مي‌باشد. بايد با تشديد فشارها و از طريق اقدامات ديپلماتيك، تهران را وادار نمود تا تعليق غني سازي را پذيرفته و كليه فعاليت‌هاي مرتبط با آن را متوقف نمايند.

وي افزود: هدف تحريم‌هاي اخير آمريكا عليه ايران نيز در راستاي اعمال همين ديپلماسي مي‌باشد.

در پاسخ به اظهارات وي، حسن قشقاوي، سفير جمهوري اسلامي ايران در سوئد گفت: محمد البرادعي در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك و معاونش هاينونن در تهران ادعاهاي كشور آمريكا را صراحتا رد نموده‌اند و بر عدم انحراف در پرونده هسته‌يي ايران تاكيد ورزيده است ضمن اينكه مسايل باقي مانده از طريق مذاكرات فني در حال پيگيري و حل مي‌باشد.

قشقاوي گفت: در تحريم يك جانبه اخير آمريكا عليه ايران مشخص گرديد كه آمريكا در اين راه تنها است و هيچ كشور ديگري به ويژه قدرت‌هايي نظير چين، روسيه و كشورهاي اروپايي، از تحريم‌هاي اخير حمايت ننموده‌اند.

وي خطاب به سفير آمريكا گفت: اينجا سوئد است سرزمين پالمه و آناليند و هانس بليكس، سرزمين انصاف، همه به ياد دارند كه مقامات شما آمريكا قبل از جنگ عليه عراق چه ادعاهايي راجع به وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي در عراق داشتند و در مقابل هانس بليكس به عنوان يك مقام بي‌طرف بين‌المللي و سربازرس آژانس هميشه اين ادعاها را رد مي‌نمود. تاريخ نشان داد حق با موافقين صلح بود نه جنگ طالبان يك جانبه‌گرا.

در اين مراسم سفراي سوريه و مصر نيز انتقادهاي شديدي عليه سياست‌هاي آمريكا بعمل آوردند كه اظهارات سفير مصر مبني بر وجود سياست‌هاي تناقض آميز و دوگانه آمريكا در مواجهه با مسايل اتمي در خاورميانه، موجب شگفتي برخي از حضار گردد.