خرید شال مهمترین ویژگی کارت ملی

مدیر کل ثبت احوال گیلان گفت: عدم جعل پذیری مهمترین ویژگی کارت ملی نسبت به سایر کارت های صادره است.

به گزارش مهر مالک حاجی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: ضریب امنیتی کارت ملی بالاتر از سایر کارت ها بوده و احتمال دخل و تصرف آن منتفی است.

وی گفت: شماره کارت ملی نیزتکرارپذیر نبوده و هر شماره فقط برای یک نفر طراحی شده است.

حاجی امیری با اشاره به اینکه از اواخر آذرماه سال جاری همه خدمات دولتی بر اساس کارت ملی صورت می گیرد، عنوان کرد: هم اکنون کاربری کارت ملی به صورت پایلوت در سطح کشور در گیلان کاربری شده است.

این مقام مسئول در ثبت احوال گیلان عنوان کرد: بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 85، گیلان دو میلیون و400 هزار نفر جمعیت دارد که یک میلیون و 893 هزار و 828 نفر واجد شرایط برای اخذ کارت ملی هستند.

وی بیان داشت: در طول اجرای این طرح، یک میلیون و 880 هزار و 158 نفر برای دریافت کارت ملی درخواست دادند که از این میزان 91 درصد کارت ملی یعنی 101 میلیون و 709 هزار و 531 عدد کارت به مردم تحویل شده و 960هزار کارت ملی صادر و در ادارات ثبت احوال استان موجود است.

وی ادامه داد: گیلان رتبه اول در اخذ دریافت کارت شناسایی ملی در سطح کشور است و از اول شهریورماه سال جاری به صورت پایلوت این طرح در سطح استان در حال کاربری است.