خرید شال احضار سفير ايران در كابل در اعتراض به اعدام قاچاقچيان!

معاون وزير خارجه افغانستان، كاردار ايران در كابل را احضار كرد تا اعتراض كشورش را از مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر و همچنين اخراج پناهندگان افغاني اعلام كند.
به گزارش ايرنا «محمد كبير فرحي» همچنين ابراز نگراني كرد كه ادعاهايي درباره كتك‌كاري افغاني‌ها در تهران مطرح شده است.
وزارت خارجه افغانستان در بيانيه‌‌اي با بيان اين مطالب اظهار داشت: «اعدام قاچاقچيان افغاني در استان‌هاي مرزي ايران، غيرمعمول است.»
 
يك گروه حقوق بشر افغانستان در آخرين مقاله خود در اكتبر ادعا كرد كه يك جوان هفده ساله افغاني به جرم قاچاق يك و نيم كيلو هروئين در ايران به اعدام محكوم شد.
 
بنا بر اين بيانيه، فرحي اظهار داشت: قاچاقچيان مواد مخدر از اين جوانان سوءاستفاده مي‌كنند و محكوم كردن آنان مغاير با حقوق بشر، استانداردهاي بين‌المللي و همچنين روابط بسيار خوب دو كشور همسايه است.
وي همچنين اخراج اجباري افغان‌ها از مناطق مرزي را محكوم كرد و گفت: «در اين وضعيت، افغانستان توانايي پذيرش گروه‌هاي پناهنده را ندارد و ما از مقامات ايراني مي‌خواهيم در اين تصميم تجديد‌نظر كنند.»
 
ايران به خاطر فشارهاي فراوان در پي تحمل چند دهه پناهندگان افغاني تقريباً 160 هزار پناهنده را از 21 آوريل اخراج كرده است.
اين در حالي است كه ايران و افغانستان داراي روابط خوب سياسي هستند، اما آمريكا ادعا مي‌كند شورشيان طالبان از سوي ايرانيان تجهيز مي‌شوند، حال آن كه طالبان هر گونه رابطه احتمالي با ايران را رد كرده است.