خرید شال بركناری سرمربي شيرين فراز كرمانشاه

پس از برگزاري جلسه تا نيمه‌هاي شب، سرمربي تيم فوتبال شيرين فراز كرمانشاه بركنار شد

به گزارش فارس، مسئولان باشگاه شيرين فراز كرمانشاه پس از برگزاري جلسه با ميودراگ يسيچ، وي را از كار بركنار كردند.

اقدام سرمربي تيم شيرين فراز كرمانشاه مبني بر عدم نشستن روي نيمكت در ديدار برابر تيم سپاهان در بازي روز گذشته باعث شد تا مسئولان اين تيم پس از پيدا شدن يسيچ كه ظاهرا در هتل محل اقامت بازيكنان تيم حضور داشته، جلسه‌ اضطراري برگزار كنند.

اين جلسه كه تا نيمه‌هاي شب طول كشيد، نتيجه‌اي قابل قبول براي مديرعامل باشگاه شيرين فراز كرمانشاه نداشته است. در واقع مربي صربستاني دليل قانع‌كننده‌اي براي ترك تيم نياورده است. او با اقرار نسبت به تصميم اشتباهش، از سوي فرمان كريمي از كار بركنار شد.

وي به صورت مكتوب تعهد داده كه مبلغ پيش قرارداد خود را كه از سه ماه قبل دريافت كرده، به باشگاه بازگرداند و خسارت اين فسخ قرارداد را بپردازد. فرمان كريمي براي انتخاب سرمربي جديد براي تيم عجله‌اي ندارد.

روز گذشته تيم سپاهان اصفهان موفق شد يك بر صفر تيم شيرين فراز كرمانشاه را مغلوب كند.