خرید شال بلك واتر تبديل به شركتی جاسوسی شد

منابع مطبوعاتی آمریكا فاش ساختند شركت امنیتی بلك واتر كه در پی جنایت اخیر در عراق به شهرتی جهانی رسید از وادی امنیت به وادی جاسوسی وارد شده است.

روزنامه واشنگتن پست در این زمینه نوشت، بلك واتر كه در پی رسوایی اخیر در میدان نسور بغداد كه در پی آن عناصر آن 17 شهروند بی گناه عراقی را به كام مرگ فرستادند از وادی شركتهای امنیتی خارج و به عنوان شركتی جاسوسی با عنوان (راه حلهای كامل اطلاعاتی) فعالیت خود را آغاز كرد.

گروه اریك برینس میلیاردر آمریكایی و صاحب شركت بلك واتر برای گریز از رسوایی عراق، شركت (راه حلهای كامل اطلاعاتی) را جایگزین نام بلك واتر كرده تا فعالیت امنیت بلك واتر به سمت تجسس درامور مختلف از جمله جاسوسی در امور كشورهای دوست، جاسوسی از متقاضیان و مشتریان بخشهای صنعتی و دولتی سوق داده شود.

شركت جدید (راه حلهای كامل اطلاعاتی) برای بهبود روند جاسوسی خود گروهی از جاسوسان زبده و مسئولان سابق در سرویسهای جاسوسی مختلف از جمله اطلاعات مركزی (سی آی ای) و اطلاعات نظامی آمریكا را به كار گرفته است.

ریاست كنونی این شركت را كوفر بلك هماهنگ كننده سابق بخش مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریكا كه طراح بسیاری از برنامه های جنجال برانگیز بخش مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریكا به شمار می آید بر عهده دارد، كوفر بلك در قضایایی چون انتقال افراد مظنون به زندانهای سری، پروازهای سری سی آی ای در كشورهای دیگر و روند بازجویی از متهمان به ارتباط با القاعده دست داشته است.

مدیر اجرایی این شركت جدید نیز رابرت ریچارد، معاون بخش عملیاتی مدیر سی آی ای است ، بخش عملیاتی سی آی ای، مسئولیت اداره فعالیتهای سی آی ای در عراق را بر عهده داشت.