خرید شال تريبون آزاد نقد دولت در دانشگاه شهيد بهشتي

تريبون آزاد دانشجويي با موضوع نقد بر عملكرد دولت در حوزه‌ سياست خارجي و فرهنگ امروز(شنبه) در دانشكده‌ ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌شود. به گزارش ايسنا، اين نشست و تريبون آزاد با حضور سعيد ابوطالب و محمود محمدي، نمايندگان مجلس و عضو جريان اصولگرايان مستقل، برگزار مي‌شود. اين نشست و تريبون آزاد ساعت 14 و 30 دقيقه امروز دوازدهم آبان‌ماه از سوي شاخه‌ دانشجويي جريان اصولگرايان مستقل برگزار مي‌شود. هم‌چنين ساعت 12روز يكشنبه نيز جلسه‌ پرسش و پاسخ با حضور عماد افروغ و خوش‌چهره در دانشگاه آزاد كرمان برگزار مي‌شود.