خرید شال تصوير: نمايش نخستين تمبر جهان

يك تمبر كه گفته مي‌شود نخستين تمبر جهان است با موضوع تصويري از ملكه انگلستان در رشت به مناسبت روز سيزدهم آبان به نمايش گذاشته شد. مهران اشراقي مجموعه دار تمبر ، درحاشيه نمايشگاه تمبر خيريه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: تاريخ نخستين تمبر جهان مربوط به ششم مي‪ ۱۸۴۰‬است. وي عنوان كرد كه اين تمبر را حدود ده سال پيش در يك حراجي در خارج از كشور خريداري كرده است. وي گفت: كارشناسان قدمت اين تمبر و نخستين تمبر جهان بودن آن را تاييد كرده‌اند. اشراقي اظهار كرد: اين نمايشگاه به مناسبت روز دانش آموز و به نفع ايتام رشت برگزار شده است. وي تصريح كرد: نخستين تمبرهاي نمونه ايران به نام “ريستر” ناميده و اولين تمبر خيريه ايران در سال ‪ ۱۲۹۷‬هجري شمسي در رشت منتشر شده است.
نخستين تمبر ايران مربوط به دوره ناصرالدين شاه، دست خط تجار از دوران قاجار تا پهلوي ، تمبرهاي مربوط به دوران نهضت جنگل ، قديمي‌ترين تذكره رشت و … مجموعه آثاري است كه در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار گرفته است.