خرید شال تغییر 4 معاون دانشگاه شهید بهشتی

چهار تن از معاونان دانشگاه شهید بهشتی با حکم سرپرست جدید این دانشگاه منصوب و یک معاون در سمت خود ابقا شد. معاونت های جدید دانشگاه شهید بهشتی با حکم سرپرست جدید به عنوان معاونان جدید (نه سرپرست) منصوب شده اند.

به گزارش مهر، دکتر مرتضی مهدوی عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی، دکتر بهمن هنری عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر پیمان صالحی استاد دانشکده علوم به عنوان معاون پژوهش و فناوری و دکتر مقصود عباسپور از دانشکده مهندسی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی منصوب شدند.

دکتر احمدرضا ذوالفقاری که پیش از این نیز معاون اداری مالی دانشگاه شهید بهشتی بوده است، طی حکمی از سوی احمد شعبانی در این مسئولیت ابقا شده است.

همچنین مهندس نظرپور – مجری طرح های عمرانی دانشگاه که در مدیریت سابق نیز فعالیت داشت نیز ابقا شد.