خرید شال توافق 1+5: قطعنامه تازه در گرو گزارش منفي آژانس

پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به همراهي آلمان که درگير مناقشه اتمي ايرانند، پس از برگزاري نشستي در لندن به صورت مشروط، تصميم گرفتند قطعنامه تازه اي براي تصويب در شوراي امنيت عليه ايران تدوين کنند.به اين ترتيب بنا بر تصميمي که در اين نشست گرفته شد، در صورتي که رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، نتيجه مثبتي از تلاش هاي اخير براي حل ديپلماتيک مسئله اتمي ايران گواهي نکنند، با تصويب اين قطعنامه، تحريم هاي تازه اي بر اين کشور اعمال خواهد شد.
به گزارش «بي.بي.سي»، اين نشست در سطح معاونان وزير خارجه اين شش کشور که به گروه 1+5 مشهورند، برگزار شد.
شرکت کنندگان نشست همچنين از خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خواستند که ديداري با سعيد جليلي، مسئول مذاکرات اتمي ايران ترتيب دهد و نتيجه آن را به دولت هاي 1+5 اعلام کند.
شرکت کنندگان نشست، تصميم گرفتند در نوزدهم نوامبر (28 آبان) گردهم آيند و به بررسي نتيجه ديدار خاوير سولانا و سعيد جليلي و همچنين گزارش تازه اي بنشينند که قرار است آژانس بين المللي انرژي اتمي از فعاليت اتمي ايران ارايه دهد تا بر پايه نتايجي که اين دو مرجع به آن دست يافته اند، براي برداشتن گام تازه اي در قبال ايران تصميم گيري شود.
نتايج نشست لندن در واقع، تأکيدي دوباره بر توافقي است که دولت هاي 1+5 در نشستي که 28 سپتامبر (ششم مهر) گذشته در سطح وزيران خارجه تشکيل دادند، به آن دست يافته بودند.
بر پايه اين توافق که با فشار روسيه و چين حاصل شد، گروه 1+5 براي در پيش گرفتن موضع در برابر تحريم بيشتر ايران بايد به انتظار گزارش تازه اي از آژانس بين المللي انرژي اتمي بنشيند که در آن مشخص شود که آيا ايران به تعهد خود، مبني بر رفع ابهاماتي که درباره فعاليت اتمي ايران براي آژانس وجود دارد عمل کرده است يا نه.
با توجه به اظهاراتي که مقامات آژانس در هفته هاي اخير درباره همکاري ايران با آژانس بيان کرده اند، ايران نسبت به مثبت بودن گزارش آتي آژانس خوشبين است و رئيس جمهور ايران نيز يک روز پيش از نشست لندن طي سخنراني در مراسم افتتاح طرح پتروشيمي اوره و آمونياک غدير در تأسيسات نفتي عسلويه در جنوب ايران گفت: هم اكنون آژانس به صراحت اعلام کرده که فعاليت هاي هسته ‌اي ايران صلح آميز است و نشانه‌ اي از انحراف نيست.
روسيه و چين در نشست جمعه بار ديگر بر ضرورت پرهيز از تشديد تحريم و تهديد ايران و نيز اهميت پيگيري مسير ديپلماتيک تأکيد کرده اند.