خرید شال فیفا به مصر هم هشدار داد

فدراسيون جهاني فوتبال فيفا به فدراسيون فوتبال مصر درباره مشارکت تيم ملي فوتبال کويت در بازي هاي جام ملت هاي عرب در قاهره هشدار داد.

به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره فيفا بر تعليق عضويت فدراسيون فوتبال کويت و ممنوع بودن فعاليت هاي آن تاکيد کرد.

از سوي ديگر دبير فدراسيون فوتبال کويت اعلام کرد همه اعضاي هيات مديريه اين فدراسيون استعفا کردند. فيفا دوشنبه گذشته عضويت کويت را دومين بار به علت نقض ماده سيزدهم اساسنامه خود به حال تعليق درآورد.