خرید شال قاليباف و رضايي پيشنهاد جبهه متحد اصولگرايي را نپذيرفتند

دبير كل ائتلاف خدمتگزاران مستقل ايران اسلامي اظهار داشت: گروههاي سياسي اصول‌گرا كه در جبهه متحد حضور ندارند، قرار است بر اساس مباني مشتركشان جبهه‌اي ايجاد كنند كه به زودي اعلام موجوديت مي‌كند.

«اميري» در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار داشت: جبهه متحد اصول‌گرايان به آقايان قاليباف و رضايي پيشنهاد داده بود هر يك نمايندگاني را براي حضور در اين جبهه البته بدون اين كه داراي حق راي باشند و در تركيب 5+6 حضور داشته باشند، معرفي كنند كه آن‌ها اين تصميم را نپذيرفند، چه رسد كه بخواهند نمايند‌گاني را معرفي كنند.

اميري با بيان اين كه ما معتقديم جبهه متحد اصول‌گرايان داراي ضعف‌هايي است، ابراز عقيده كرد: برخي گروه‌هايي كه در اين جبهه حضور دارند تصور دولتي‌بودن آن‌ را تقويت مي‌كنند.

وي هم‌چنين با اشاره به اين‌كه در گروه پنج نفره مرضي‌الاطراف جبهه متحد اصول‌گرايان افراد روحاني حضور دارند، در عين حال خواستار تعامل بيشتر گروه شش نفره با روحانيت به عنوان مرجع سياسي براي اصول‌گرايان شد.

دبير كل ائتلاف خدمتگزاران مستقل ايران اسلامي هم‌چنين گفت: مكانيزمي كه جبهه متحد براي نحوه ورود به انتخابات و شاخص‌هايي كه انتخاب كرده، قابل بحث و گفت‌وگوست.

اميري افزود: در صورتي كه جبهه متحد اصول‌گرايان عيب‌هايي را كه به آن وارد است، برطرف كند گروه‌هاي اصول‌گرايي كه جبهه‌اي ديگر را تشكيل داده‌اند در قالب اين جبهه با اصول‌گرايان رايزني و گفت‌وگو مي‌كنند تا فهرست واحد اصول‌گرايان منتشر شود، اما در غير اين صورت ما ليست خود را مستقلا ارائه مي‌دهيم.