خرید شال واتیکان آماده استقبال از پادشاه عربستان

پادشاه عربستان قرار است طی یک دیدار رسمی به ایتالیا سفر و روز سه شنبه 15 آبان ماه با رهبر کاتولیکهای جهان دیدار و گفتگو کند.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری کویت، پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان سه‌شنبه آینده از ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان استقبال می کند.

این اولین بار است که پادشاه عربستان با دولت کاتولیک واتیکان بدون در نظر گرفتن روابط دیپلماسی دیدار می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این دیدار بر روابط میان مسلمانان و مسیحیان تمرکز داشته باشد.

پادشاه عربستان روز دوشنبه به رم می رسد تا در زمینه روابط دو جانبه میان عربستان و ایتالیا با رهبران سیاسی دولت ایتالیا دیدار و گفتگو کند.

همچنین رهبر کاتولیکهای جهان 6 سپتامبر گذشته ( 15 شهریور ماه ) برای اولین بار از سعود فیصل وزیر خارجه عربستان استقبال کرد.